Liên hệ khách hàng
Thông tin doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH, CHẤT LƯỢNG

 

Hệ thống quản lý chất lượng (ISO)

của Công ty cổ phần In & Bao Bì Đồng Tháp

 

Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo ISO 9001-2015 là một quyết định chiến lược của Công ty, ngay từ năm 2016 Công ty CP In & Bao bì Đồng Tháp đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 vào lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Hệ thống QLCL của Công ty cổ phần In & Bao bì Đồng Tháp được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu của ISO 9001-2015 về:

 • Hệ thống tài liệu
 • Trách nhiệm của Lãnh đạo
 • Quản lý nguồn lực
 • Tạo sản phẩm
 • Đo lường, phân tích và cải tiến

Toàn bộ các hoạt động trong mọi lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất của Công ty được xuyên suốt, kết nối với nhau bằng các quy trình của hệ thống và được kiểm soát thông qua hệ thống văn bản, tài liệu bao gồm:

 • Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
 • Sổ tay chất lượng
 • 21 quy trình hệ thống và tác nghiệp
 • Các quy chế, quy định, hướng dẫn công việc

Trong quá trình áp dụng hệ thống ISO 9001-2015, Ban Lãnh đạo Công ty CP In & Bao bì Đồng Tháp cam kết thực hiện chính sách chất lượng năm 2016 là:

 • Luôn thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng về chất lượng
 • Luôn thỏa mãn khách hàng về thời gian giao hàng
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Luôn cải tiến hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Ngày 20/3/2017, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 Công ty cổ phần In & Bao bì Đồng Tháp đã được đánh giá chứng nhận và được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 là công cụ hữu ích, phục vụ cho việc kiểm soát toàn bộ quá trình của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách toàn diện nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với việc liên tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, Công ty cổ phần In & Bao bì Đồng Tháp cam kết sẽ làm thoả mãn yêu cầu của khách hàng bằng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
02773.861442
yahoo skype skype
Hotline 1
0919575799
yahoo skype skype
Hotline 2
0947999289
xinghiepindongthap@gmail.com
Liên kết web
prev_doitac next_doitac
icon email Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất

Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt